Terytorialsi porządkowali groby patriotów

Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej  w ramach akcji “Żołnierska Pamięć” sprzątali groby poległych polskich żołnierzy m.in. z II wojny światowej, Powstańców Styczniowych, Żołnierzy Wyklętych

Akcja “Żołnierska Pamięć odbywała się na terenie 17 powiatów północnego Mazowsza i prawobrzeżnej Warszawy – za które odpowiada 5. MBOT.

red

Fot. Monika Szyperska