Trzej mieszkańcy powiatu ciechanowskiego z zakazem kontaktów z pokrzywdzonymi

– Dzielnicowi z ciechanowskiej komendy wydali w miniony weekend zakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi wobec trzech mieszkańców powiatu ciechanowskiego podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Funkcjonariusze wykorzystali instrumenty prawne pozwalające na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od agresora, w sytuacji, która stwarzała zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników – informuje asp. Magda Zarembska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Policjanci zatrzymali trzech mieszkańców powiatu ciechanowskiego podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. – Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodzinnej mundurowi podjęli decyzję o natychmiastowym odizolowaniu sprawców przemocy domowej i zakończyli interwencje zatrzymaniem awanturników w policyjnym areszcie. Policjanci zastosowali wobec 23-, 63- i 66-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 m oraz zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy – relacjonuje pani rzecznik.

Zgodnie z Ustawą antyprzemocową sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci co najmniej trzykrotnie będą sprawdzać, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

red

Fot. KPP w Ciechanowie