Terytorialsi północnego Mazowsza przeszkoleni z obsługi granatnika M72

W ciechanowskich koszarach odbył się kurs doskonalący z obsługi nowoczesnego granatnika M72. Uczestniczyło w nim 20 terytorialsów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa, Komorowa, Siedlec oraz Zegrza Południowego.

Dwudziestoosobowa grupa terytorialsów 5 MBOT z pododdziałów z Ciechanowa, Komorowa, Siedlec i Zegrza Południowego uczestniczyła w kursie doskonalącym z obsługi nowoczesnego granatnika M72. Dwudniowy kurs odbył się w ciechanowskich koszarach.

– Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych, żołnierze uczestniczyli w kilkugodzinnych wykładach, podczas których poznali budowę ćwiczebnego granatnika M72, zasady działania i bezpiecznej obsługi tego typu broni. Uczyli się również usuwania różnego rodzaju niesprawności, które mogłyby się pojawić w realnych działaniach. – powiedział plut. Andrzej, instruktor z 5MBOT

Kolejny dzień poświęcono na praktyczną obsługę granatnika ćwiczebnego M72. Żołnierze ćwiczyli w pełnym oporządzeniu przyjmowanie prawidłowych postaw strzeleckich, precyzję celowania i bezpieczne operowanie bronią.

Był to pierwszy tego typu kurs przeprowadzony w 5 Mazowieckiej BOT. Jego ukończenie podnosi kompetencje terytorialsów w zakresie wykorzystywania nowoczesnego sprzętu niezbędnego na współczesnym polu walki, jak również otwiera możliwość przystąpienia do II etapu kursu – po jego pozytywnym zaliczeniu żołnierze uzyskają tytuł instruktorski.

Granatnik M72 EC MK1 to jedna z najnowszych wersji z rodziny lekkich granatników jednorazowych. Charakteryzuje się lekkością i poręcznością, co czyni go skutecznym elementem taktycznym sekcji lekkiej piechoty – wykorzystywanym do zwalczania wszelkiego rodzaju wozów bojowych, w tym do niszczenia ciężkich pojazdów opancerzonych.

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA, Rzecznik Prasowy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Fot. 5MBOT