U sąsiadów: kto niszczy maszyny do zbioru kukurydzy?

Ktoś uszkada maszyny do zbioru kukurydzy. Sześć takich przypadków miało miejsce w powiecie mławskim. Podobne zdarzyły się także w sąsiednim powiecie – działdowskim – już w województwie mazursko-warmińskim.

Mławska policja ostrzega! – W ostatnim czasie na terenie powiatu mławskiego odnotowano zdarzenia awarii sieczkarni kukurydzy. Ktoś zaczepia na pędach kukurydzy elementy metalowe, które niszczą drogie maszyny. Apelujemy o ostrożność – mówi mł. asp. Aneta Prusik z KPP w Mławie. – Do awarii dochodzi coraz częściej. Podobne zdarzenia odnotowano również na terenie powiatu działdowskiego. Element metalowy, np. żelazny pręt, śruba przywiązana do kolby kukurydzy to wkładka mająca na celu zniszczenie sieczkarni polowej. Niestety, takie zjawisko zdarza się od czasu do czasu i jest ewidentnym przykładem przestępczej działalności człowieka.

Dwa umyślne uszkodzenia sprzętu rolniczego zostały zgłoszone na policję pod koniec sierpnia. Doszło do nich na polu kukurydzy  w Szreńsku i Kosinach Starych. –  Sprawca w obu przypadkach, poprzez zamocowanie na rosnącej łodydze kukurydzy elementu metalowego spowodował w trakcie koszenia pola uprawy kukurydzy do uszkodzenia elementów tnących w sieczkarni niszcząc drogą maszynę. Nie ma wątpliwości, że ktoś zrobił to celowo. Żeby sieczkarnia zebrała taki pręt, to musi być on zawieszony nad ziemią. Metal przypadkowo rzucony na pole nie wpadłby w zęby sieczkarni – mówią rolnicy – relacjonuje mł. asp. Aneta Prusik. – Jakikolwiek jest motyw działania sprawcy, efekt tego jest dla właściciela sprzętu przykry i zazwyczaj kosztowny, dobrze jeszcze, jeśli nic nikomu się przy tym nie stanie. Ostre elementy na polu lub drodze umieszczane po to, by uszkodzić koło, metalowe przedmioty umieszczane w zbożu lub kukurydzy, aby zniszczyć drogą maszynę… Zawiść, zazdrość, a może chuligańskie wybryki?
Komenda Powiatowa Policji w Mławie przestrzega przed tego typu uszkodzeniami sprzętu rolniczego. Apeluje o ostrożność, zwracanie uwagi na podejrzane osoby, pojazdy przy polach oraz niezwłoczne powiadamianie Policji po uzyskaniu informacji mogącej ustalić sprawcę podobnych zdarzeń.

 

fot. KPP Mława