Ułańskie święto

W kwietniu – w rocznicę oswobodzenia Wilna w 1919 r. swe święto pułkowe obchodzą ułani z 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.

Choć coraz więcej weteranów odchodzi na wieczną wartę – pułkowe tradycje są podtrzymywane. Tak było i w niedzielę 24 kwietnia w Ciechanowie – msza św. w kościele farnym, a potem dalszy ciąg na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=RYZs0DeZ0mE’]

 

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=EHjCpUGDNmM’]

 

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=2VcVrD0VeJc’]