Uwaga kierowcy! Przez dwa dni nie przejedziecie Kargoszyńską

Trwa remont drogi powiatowej w Kargoszynie, gm. Ciechanów. W najbliższe: środę i czwartek będzie zamknięta dla ruchu.

– W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Kargoszyńskiej na odcinku od ul. Willowej do mostu na rzece Łydyni w miejscowości Kargoszyn” informujemy, że: w dniach 26 i 27 maja (środa, czwartek) planowane jest układanie warstw bitumicznych nawierzchni, co będzie skutkowało całkowitym zamknięciem drogi na w/w odcinku. Kierowców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzenia prac – podała dzisiaj (poniedziałek, 24 maja) Joanna Trawińska z Powiatowego Zarządu Dróg.

Ulica Kargoszyńska jest w fatalnym stanie. – Rozpoczynamy realizację kolejnej długo wyczekiwanej inwestycji drogowej. Przebudowana zostanie ulica Kargoszyńska na odcinku od ul. Willowej do mostu na rzece Łydyni. W roku ubiegłym wyremontowany został most, w tym roku przebudujemy odcinek drogi, który od dawna wymagał gruntownej modernizacji. Umowa z Generalnym Wykonawcą została już podpisana, a całość prac ma zostać zakończona do połowy czerwca – informowała niedawno starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Wartość inwestycji to prawie 500 tys. zł. Zadanie jest prowadzone i nadzorowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak