UWAGA! OD 17 MARCA UTRUDNIENIA NA ULICY KOLBE W CIECHANOWIE

Rozpoczął się remont odcinka ul. Kolbe od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego do skrzyżowania z ul. Monte Cassino. Odcinek ten nie jest dostępny dla ruchu samochodowego z wyłączeniem mieszkańców posesji i pojazdów budowy. Zmieniona została także trasa kursowania autobusów linii nr 3.