Na przedszkole w Ciechanowie i drogę w gminie Sońsk

O przeznaczeniu ponad 22.7 mln zł na inwestycje w w subregionie ciechanowskim zdecydowali radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dofinansowane zostanę m.in. budowa przedszkola miejskiego w Ciechanowie i przebudowa jednej z dróg gminnych w gminie Sońsk.

Na budowę przedszkola w Ciechanowie, w technologii modułowej, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwanke radni przeznaczyli 4 mln zł. Na przebudowę drogi gminnej w Damiętach Narwotach, Drążewie i Bieńkach-Karkutach – w gminie Sońsk – 969 tys. zł.

Łącznie w subregionie ciechanowskim dofinansowanych zostanie 9 inwestycji. – – Środki na realizację programu zostały zarezerwowane aż do 2023 r. Szansę na dofinansowanie mają zarówno małe, jak i duże inwestycje. Każda gmina, powiat czy miasto ma bowiem zupełnie inne oczekiwania, potrzeby i możliwości finansowe – komentuje radny wojewódzki Konrad Wojnarowski.

red

Fot. UM Ciechanów/Wizualizacja nowego przedszkola