Uwaga pracodawcy! Jest nabór na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminie od 3 kwietnia do wyczerpania liczby miejsc przeprowadzony zostanie nabór wniosków na organizację robót publicznych na okres czterech miesięcy w ramach środków Funduszu Pracy.

Przy rozpatrywaniu wniosków preferowani będą pracodawcy, którzy: deklarują zatrudnienie po zakończeniu robót publicznych na okres co najmniej 2 miesięcy, wywiązali się poprawnie z wcześniej zawartych umów.

red