W Ciechanowie powstała jadłodzielnia

W Ciechanowie obok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza stanęła jadłodzielnia, w której każdy może zostawić żywność dla osób potrzebujących. Długo trzeba było czekać, bo już rok temu interpelację w sprawie jej powstania złożył radny Rady Miasta Robert Umiński.

Cieszę się, że złożona przeze mnie rok temu interpelacja w tej sprawie znalazła swoje urzeczywistnienie, a miejsce to będzie służyć potrzebującym. Dzielenie się jest piękne – skomentował radny Umiński.

Do znajdującej się w jadłodzielni lodówki można całodobowo oddawać jedzenie, z którego nieodpłatnie skorzystać mogą osoby potrzebujące. W lodówce można pozostawiać tylko produkty nadające się do spożycia, czyli takie, które sami zdecydowalibyśmy się zjeść. Wszystkie produkty żywnościowe powinny być szczelnie zapakowane lub umieszczone w pojemnikach.

– W jadłodzielni można też pozostawić wyroby i przetwory własne (np. ciasto, zupę), o ile są starannie i szczelnie zapakowane z naklejonym opisem i datą przygotowania. Dopuszczalna jest żywność, która przekroczyła już datę minimalnej trwałości („najlepiej spożyć przed”), ale nie przekroczyła terminu przydatności do spożycia („należy spożyć do” – określenie wskazuje do kiedy spożycie danego produktu jest na pewno bezpieczne dla zdrowia) – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Zgodnie z regulaminem Ciechanowskiej Jadłodzielni w lodówce nie można zostawiać: żadnego rodzaju surowego mięsa, produktów wytworzonych z niepasteryzowanego, „surowego” mleka, potraw zawierających surowe jaja, produktów już napoczętych (np. otwartych puszek, słoików), produktów, które wymagają trwałych warunków chłodniczych, a które przebywały poza lodówką dłużej niż 30 minut. W jadłodzielni nie należy też zostawiać produktów z oznakami popsucia (nietypowy zapach, kolor, wydęte wieczka, obecność pleśni, nadgnicie) oraz produktów żywnościowych, które miały kontakt z odpadami spożywczymi, komunalnymi lub znajdowały się w kontenerach na odpady. Nie należy także pozostawiać alkoholu.

Paulina Rybczyńska dodaje, że korzystanie z produktów, którymi mieszkańcy chcą podzielić się poprzez jadłodzielnię odbywa się na własną odpowiedzialność.

Red

Fot. FB Robert Umiński