W ciechanowskiej Krzywej Hali o “Klimatach Podlasia”

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na spotkanie z Jerzym Rajeckim, fotografikiem i Barbarą Goralczuk podlaską pisarką i poetką. Spotkanie odbędzie się 12 lipca (środa) o godz. 17. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie (Krzywa Hala, Plac Piłsudskiego 1).

Jerzy Rajecki fotografujący wiejskie zakątki Podlasia i Barbara Goralczuk, opisująca Podlasie poezją i prozą stworzyli niespotykany album fotografii pt.: „Klimaty Podlasia – wielokulturowość”.

Jerzy Rajecki – pochodzi z Hajnówki, obecnie mieszka i pracuje w Białymstoku. Od kilkunastu lat, z aparatem fotograficznym w ręku, penetruje tereny Podlasia i zachwyca obrazem ziemi położonej między Biebrzą a Bugiem. Twórca albumu „Klimaty Podlasia” szczególnym sentymentem obdarzył strony rodzinne – okolice Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Najwdzięczniejszym tematem jego zdjęć są widoki i obiekty przyrody oraz mieszkańcy podlaskiej wsi, zwłaszcza ci najstarsi, do których autor ma specjalne upodobanie. Zatrzymuje on w kadrze i jednocześnie ocala od zapomnienia to, co nieuchronnie przemija. Jerzy Rajecki jest autorem kilkuset tysięcy fotografii, spośród których kilkadziesiąt tysięcy od 2019 roku udostępnia na swojej facebookowej stronie pn. „Klimaty Podlasia”, liczącej już ponad sto pięćdziesiąt tysięcy obserwujących. Pan Jerzy w swych fotograficznych wyprawach nie trzyma się głównych tras. Artysta wybiera tak zwane boczne drogi, świat jego artystycznych wypraw oraz ich efektów znajduje się „daleko od szosy”. Nieco zbaczając z głównych szlaków, napotkamy przydrożne krzyże, kapliczki, charakterystyczne okiennice, pochylone płoty, specyficzną wiejską architekturę drewnianą. Twórca podkreśla, że w swych poszukiwaniach stara się dostrzegać dobro i piękno. I właśnie to je fotografuje, bo tak postrzega świat i takie obiekty wybiera do swoich zdjęć.

Barbara Goralczuk – urodziła się we wsi Mokre, niedaleko Bielska Podlaskiego. Ukończyła liceum ogólnokształcące z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim. Studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka książek o bieżeństwie „Nadzieja aż po horyzont” oraz „Miód”, a także wielu wierszy publikowanych m.in. w „Czasopisie”.

red

Fot. MBP w Ciechanowie