Ważne dla rolników: będą uzupełniające płatności obszarowe

Sejm przyjął zmianę ustawy o płatnościach i przywrócił Uzupełniającą Płatność Podstawową. – Przywracamy uzupełniającą płatność obszarową. Spełniamy obietnice. Nasze zobowiązanie wynikające z Polskiego Ładu zostanie zrealizowane już w tym roku dla gospodarstw o powierzchni do 30 ha. Otrzymają one płatności powyżej średniej europejskiej – zapowiedział na dzisiejszej (piątek, 14 stycznia) konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Taka płatność była stosowana od 2004 do 2014 roku. Teraz będzie przyznawana na takich samych warunkach, jak w 2013 r. – Te płatności pochodzą z budżetu krajowego i corocznie planujemy przeznaczać na nie ok. 400 mln złotych – powiedział wicepremier Kowalczyk. Poinformował, że od przyszłego roku rolnicy gospodarujący na obszarze do 50 ha również będą otrzymywali płatności bezpośrednie na poziomie powyżej średniej unijnej.

– Płatność będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych. W ramach tej płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni i do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający o jednolitą płatność podstawową (JPO) – stwierdził wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Stawka płatności zostanie określona tak, jak w przypadku pozostałych dopłat bezpośrednich – na podstawie rzeczywistej powierzchni kwalifikującej się do płatności, zgłoszonej przez rolników we wnioskach. Może ona wynieść ok. 40 zł/ha. Wypłata środków z tego tytułu rozpocznie się w połowie października bieżącego roku, w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

– Ponadto uzupełniająca płatność podstawowa przysługiwała będzie do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Zgodnie z reformą WPR uchwaloną w czerwcu 2003 r., płatności bezpośrednie w Unii Europejskiej są oddzielone od produkcji rolnej, ponieważ ich nadrzędnym celem jest wsparcie dochodów rolniczych, a nie powodowanie zachęt do zwiększania produkcji – podkreślił podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

Red

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Od prawej: wicepremier, minister Henryk Kowalczyk, wiceminister Krzysztof Ciecióra