Ważne wsparcie dla dzieci

W Ciechanowie prezydent miasta Krzysztof Kosiński i wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych podpisali umowę o dofinansowanie kwotą prawie pół mln zł powstania placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=PMNooeZBulU’]