Więcej czasu na wnioski o dopłaty

Uwaga rolnicy! -Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis wydłużony został do 10 lipca – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

26 czerwca minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie jest dostępne pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1201