Wielkie badanie stanu polskiego rolnictwa

Co 10 lat odbywa się najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny. – Jego kolejna edycja zostanie zrealizowana w tym roku i będzie trwać od 1 września do 30 listopada. Na Mazowszu obowiązek spisania się będzie miało ponad ćwierć miliona gospodarstw rolnych – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

Powszechny Spis Rolny obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, przygotowania do spisu rozpoczęły się ponad rok temu. Intensywne prace trwają m.in. w Urzędzie Statystycznym w Warszawie, który odpowiada za organizację i przebieg spisu w województwie mazowieckim. Jest to poważne wyzwanie, bo na terenie Mazowsza funkcjonuje najwięcej gospodarstw rolnych: ponad 250 tys. na około 1,5 mln gospodarstw ogółem w Polsce.

Spis ruszy po żniwach

Powszechny Spis Rolny odbędzie się tuż po zakończeniu najważniejszych prac polowych. Rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, czyli do 30 listopada 2020 r. W tym czasie wszystkie gospodarstwa rolne powinny wziąć udział w spisie – jest to obowiązek nałożony ustawowo.  

Spisać powinni się wszyscy faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Niekoniecznie muszą być to zatem właściciele. Użytkownikiem gospodarstwa rolnego może być osoba fizyczna lub prawna. Osoby odpowiedzialne za dane gospodarstwo rolne wypełniając formularz spisowy są zobowiązane udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Najlepiej spisać się przez Internet

Udział w spisie można wziąć na trzy sposoby: samodzielnie spisać się przez Internet, w trakcie rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo warto skorzystać z opcji internetowej. Rolnicy, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu lub umiejętności, mogą wybrać spis przez telefon. Rolników, którzy nie spiszą się przez Internet i będzie z nimi utrudniony kontakt przez telefon, odwiedzą rachmistrze spisowi. Rozpoczną oni pracę w październiku.

Jakie informacje będą zbierane podczas spisu rolnego?

Zakres danych jest zdecydowanie szerszy niż zbierany w bieżących badania rolniczych. W spisie padną pytania o dane dotyczące: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Przygotowania idą pełną parą

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędów Statystycznych, które nadzorują organizację spisu w województwach, do pracy włączył się samorząd lokalny. W każdej gminie utworzono Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu na swoim terenie.

Na zaawansowanym etapie jest rekrutacja rachmistrzów spisowych. Kandydaci w całej Polsce odbywają szkolenia zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego spis jest ważny i potrzebny?

Każde państwo UE jest obowiązane do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju – jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Fot. pixabay.com