Wkrótce ZUS wyśle listy o rewaloryzacji świadczeń oraz przyznaniu trzynastej emerytury

Pod koniec kwietnia ZUS rozpocznie wysyłkę listów do emerytów i rencistów. W jednej kopercie świadczeniobiorcy znajdą dwie decyzję, jedną o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji, a drugą o przyznaniu tzw. “trzynastki”.

Emeryci i renciści w liście z ZUS znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę, a także dowiedzą się, że przyznano im i wypłacono w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastkę”.

– Trzynastą emeryturę otrzymali już świadczeniobiorcy z terminami płatności 1, 5, 6, 10, 15 i 20 kwietnia, teraz pora na ostatni termin wypłaty świadczeń, czyli 25 kwietnia. – Pod koniec kwietnia ZUS rozpocznie wysyłkę listów do emerytów i rencistów. Niektórzy klienci już pytają o tę korespondencję, widać że z niecierpliwością czekają na informacje z ZUS, by dowiedzieć się o podwyższonych i przyznanych świadczeniach. Przypomnę tylko, że wypłata zwaloryzowanych świadczeń nastąpiła w marcu i a pieniądze z “trzynastki” już do większości świadczeniobiorców trafiły – mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Rekordowa waloryzacja rent i emerytur

W tym roku waloryzacja była na rekordowym poziomie, bo świadczenia wzrosły o 14,8 proc. Była też zastosowana gwarantowana kwoty podwyżki – 250 zł brutto, dzięki czemu od marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto.

Waloryzacja dotyczy takich świadczeń jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zwaloryzowane zostały świadczenia, które prawo do wypłaty przysługiwało na 28 lutego 2023 r.

Trzynasta emerytura w 2023 roku. Ile wyniosła?

Tegoroczna wysokość “trzynastki” to 1588,44 zł brutto. Ze świadczenia jest potrącany podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki nie dla wszystkich będzie jednakowa, ponieważ uzależniona jest od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. W jakiej wysokości brutto jest świadczenie po waloryzacji, czy też ile “na rękę” wyniosła “trzynastka”, a także w jakiej wysokości są potrącenia z tytułu podatku czy składki zdrowotnej – o tym wszystkim świadczeniobiorcy dowiedzą się z listu z ZUS.

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne