Wojewoda dekomunizuje, Urząd Miasta protestuje

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński poinformował dzisiaj o wszczęciu postepowanie dekomunizacyjnego w sprawie kontrowersyjnego pomnika: „Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945” w Ciechanowie.

– Wojewoda Mazowiecki nie przekazał miastu informacji o wszczęciu postępowania dotyczącego tzw. dekomunizacji pomnika „Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945” w Ciechanowie, które miałoby zmierzać do jego zburzenia. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów. W informacji wojewody zawarte są liczne nieprawdziwe stwierdzenia – napisała w opublikowanym na stronie Urzędu Miasta Ciechanów rzecznik Ratusza Paulina Rybczyńska.

– Sam Mazowiecki Urząd Wojewódzki już w 2019 roku pisemnie informował miasto i mieszkańca występującego o remont pomnika, iż nie jest prowadzone postępowanie administracyjne mające na celu rozbiórkę pomnika (np. pismo z dnia 25.04.2019 r. znak BW-III.020.3.2019). Równocześnie wojewoda wskazywał, że dbanie o utrzymanie i dobry stan techniczny pomników znajdujących się na terenie gminy, jest obowiązkiem samorządu – skomentowała. – Obecnie planowany remont z uwagi na zły stan techniczny obiektu został uzgodniony przez miasto z Instytutem Pamięci Narodowej, który to zaproponował treść nowego napisu na pomniku. Wbrew twierdzeniom wojewody, w rzeczywistości ideą budowy pomnika było okazanie czci wobec walczących i poległych w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945, przede wszystkim ofiarom pochodzącym z Ciechanowa i okolic. W odsłonięciu pomnika brali udział m.in. byli żołnierze AK (członkowie komitetu budowy pomnika), represjonowani w okresie stalinowskim, a więc używanie przez wojewodę sformułowania o „uczestnictwie władz komunistycznych” w tym wydarzeniu w 1988 roku obraża polskich patriotów, walczących o wolną Polskę.

– Uwzględniając fakt, iż forma pomnika poprzez element dominujący, czyli figurę orła bez korony i umieszczone w jego „skrzydłach” płaskorzeźby, może być postrzegana jako nawiązująca swoją stylistyką do Polski Ludowej, Instytut Pamięci Narodowej wskazał, aby przy monumencie została postawiona tablica informacyjna, opisująca jego dzieje poprzez chociażby ukazanie okoliczności jego budowy. Miasto w ramach remontu już zaplanowało wypełnienie oczekiwania IPN – dodała.

Pełna treść oświadczenia tutaj: https://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/Stanowisko-Miasta-Ciechanow-ws.-dzialan-wojewody/idn:7601

Stanowisko wojewody mazowieckiego tutaj: https://www.ciechtivi.pl/postepowanie-dekomunizacyjne-w-sprawie-pomnika-w-ciechanowie/

red

Fot. Marek Szyperski