Wójt gminy Ciechanów oznajmił, że odchodzi na emeryturę

Marek Kiwit – wójt gminy Ciechanów – jeden z najdłużej (prawie 29 lat) sprawujących swój urząd samorządowców w regionie odejdzie na emeryturę. Jak zapowiedział dzisiaj (wtorek, 7 lutego) na antenie Radia Rekord – nastąpi to 24 lutego.

Marek Kiwit ma ostatnio problemy z prawem. Niedawno nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie został skazany za przekroczenie uprawnień na pięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Od tego wyroku wniósł apelację.

Przepisy mówią, że gdy wójt złoży oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska – komisarz wyborczy w ciągu dwóch tygodni od daty oświadczenia podejmie decyzję o wygaśnięciu mandatu wójta i po jej uprawomocnieniu powiadomi o tym fakcie wojewodę mazowieckiego. Wojewoda z kolei powiadomi premiera, a ten wyznaczy termin wyborów nowego wójta. Do czasu złożenia przez nowego wójta ślubowania gminą zarządzać będzie osoba wyznaczona przez premiera – potocznie określana mianem komisarza rządowego.

Warto podkreślić, że gdyby rezygnacja wójt nastąpiła pół roku przed upływem kadencji – wyborów nie trzeba by było przeprowadzać. Obowiązki wójta gminy Ciechanów wykonywałby obecny zastępca wójta Artur Frączkowski.

red

Fot. FB Urzędu Gminy Ciechanów/Od lewej: zastępca wójta Artur Frączkowski, wójt Marek Kiwit