Wójt Sońska z zaufaniem i absolutorium

W Sońsku odbyła się dzisiaj (środa, 5 czerwca) X sesja Rady Gminy. Wójt Jarosław Muchowski otrzymał jednogłośnie wotum zaufania. Rada udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Na sesji dyskutowano nad opublikowanym właśnie raportem o stanie gminy Sońsk oraz podjęto uchwały o: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sońsk; budżecie Gminy na ten rok, wyborów uzupełniających sołtysa w Sońsku, a także w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.

Fot. Urząd Gminy Sońsk/Na zdjęciu: wójt Jarosław Muchowski