Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Promesy na działalność po 8 i 9 tys. zł otrzymało kilkadziesiąt Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu makowskiego. Wręczył je minister – szef Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

W powiecie makowskim działa 46 Kół Gospodyń Wiejskich, a liczba ich członkiń i członków sięga już prawie 1,2 tys. W latach 2018-2023 koła te otrzymały w sumie 850 tys. zł rządowego wsparcia.

Strażacy z powiatu makowskiego zorganizowali dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich – szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Red

Fot. Marek Szyperski