Wsparcie samorządu Mazowsza dla gminy Sońsk

Umowy na dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości prawie 900 tys. zł zawarła gmina Sońsk z samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dziękuję panu marszałkowi Adamowi Struzikowi za wspieranie naszego samorządu a także dawanie szans na rozwój – komentuje wójt Jarosław Muchowski. – Dzięki temu wykonam zakup i montaż lamp solarnych dla Gminy, modernizację boiska przy SP w Gąsocinie poprzez wykonanie oświetlenia boiska szkolnego, wsparcie w ramach MIAS dla Kałęczyna, Olszewki, Niesłuch, Ślubowa i Sarnowej Góry – zakupimy lampy solarne do tych miejscowości, wykonamy przebudowę drogi w Łopacinie, ze środków na wsparcie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zapobieganie bezdomności zwierząt- wykonamy zadania z zakresu sterylizacji i kastracji, zakupimy stację ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby Gminy Sońsk, wykonamy remont świetlicy wiejskiej w Koźniewie Wielkim tj. termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń w środku obiektu, otrzymaliśmy wsparcie na zakup ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Gąsocin.

red

Fot. FB Jarosław Muchowski