Wsparcie Sejmiku dla ciechanowskiego Szpitala

Prawie 7 mln zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Zdecydowali o tym radni na ostatniej (3 marca) sesji Sejmiku Wojewódzkiego.

Ciechanowski szpital otrzyma 5,4 mln zł na modernizację i doposażenie oddziałów szpitalnych oraz 2,2 mln zł na zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń. Dodatkowo na ten sam cel w przyszłym roku placówka otrzyma 946,4 tys. zł).

Fot. Michał Słaby/mazovia.pl/Obrady Sejmiku