Współpraca powiatów: ciechanowskiego i przasnyskiego

W Przasnyszu spotkali się starostowie przasnyski i ciechanowski. Obydwa samorządy będą ze sobą współpracowały. Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski, chce tę współpracę rozszerzyć także na inne powiaty subregionu.

Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski:

To pierwszy powiat z którym podjęliśmy rozmowy w sprawie współpracy. Z propozycją współpracy i tworzenia płaszczyzny porozumienia na rzecz rozwoju całego subregionu, będę się zwracać do gospodarzy wszystkich powiatów. Konieczne są wspólne działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury lokalnej, bezpieczeństwa, rozwoju infrastruktury drogowej, pozyskiwania nowych inwestorów i tworzenia przyjaznych warunków do powstawania nowych miejsc pracy, czy rozwiązywania problemów transportu publicznego. Szersze spojrzenie na cały subregion i wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne, chociażby na inwestycje drogowe w ramach RIT pokazało, jak wiele można zrobić, jeżeli się połączy siły na rzecz rozwoju

Krzysztof Bieńkowski, starosta przasnyski

Będzie to np. współorganizacja imprez kulturalnych, współpraca w zakresie bezpieczeństwa w razie wystąpienia klęsk żywiołowych, koordynacja transportu publicznego pomiędzy powiatami, wspólne zabieganie o inwestorów do regionu, a także utworzenie grupy powiatów w celu wspólnego występowania o środki zewnętrzne na inwestycje drogowe.