Za trzy lata dworzec w Gąsocinie ma być jak nowy

PKP S.A. i Gmina Sońsk podpisały porozumienie w sprawie remontu zabytkowego dworca w Gąsocinie. Pochodzący z drugiej połowy XIX w. obiekt zostanie w części zagospodarowany przez Gminę Sońsk na cele społeczno-kulturalne.

– To niezwykle ważny moment dla naszego samorządu, od którego rozpoczną się prace związane z wykonaniem dokumentacji, przetargami a w następstwie wykonanie remontu. Składam serdeczne podziękowania panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, który osobiście wspierał i monitorował na każdym etapie postępy związane z tą sprawą. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom mamy pożądany efekt, na który czekaliśmy od wielu lat – skomentował w mediach społecznościowych podpisanie umowy wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

Oprócz dworca w Gąsocinie, PKP S.A. podpisały także podobne porozumienia w sprawie dworców w Oławie i Małkini. – w Gąsocinie całe piętro zabytkowego, drewnianego dworca ma zostać przeznaczone na cele społeczno-kulturalne – informują Polskie Koleje Państwowe. – Obecnie przebudowy dworców w Oławie i Gąsocinie oraz budowa nowego obiektu w Małkini są na etapie przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. W najbliższym czasie zostaną sporządzone programy funkcjonalno-użytkowe, określające wstępne zakresy inwestycji, które zostaną dopracowane na etapie opracowania dokumentacji projektowych. Jednak już dziś można powiedzieć, że przebudowy dworców w Oławie i Gąsocinie obejmą poprawę ich estetyki, funkcjonalności oraz umożliwią dostosowanie budynków do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcach i w ich otoczeniu. Wszystkie prace, z uwagi na to, że obiekty są objęty ochroną konserwatorską będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Natomiast w Małkini zostanie wybudowany całkowicie nowy dworzec, uwzględniający wszystkie współczesne standardy w tym zakresie.

– Dworce w Oławie, Gąsocinie i Małkini zostały wpisane do Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w ubiegłym roku. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych PKP S.A. Planuje się, że przebudowa w Oławie i budowa dworca w Małkini będą realizowane w formule „Projektuj i buduj”, natomiast inwestycja w Gąsocinie zostanie podzielona na dwa etapy. Najpierw odbędzie się postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych, a następnie, po ich zakończeniu, zostanie wybrana firma do wykonania robót budowlanych. Wstępnie planowany termin zakończenia wszystkich inwestycji to 2025 rok – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zbudowany w 1877 r. drewniany dworzec w Gąsocinie był jedną ze stacji na trasie ówczesnej Kolei Nadwiślańskiej biegnącej z Warszawy do Prus Wschodnich. W roku 1995 dworzec został wpisany do rejestru zabytków. W latach 2009-2010  wykonany częściowy remont budynku. 12 lat temu dworzec został zamknięty.

Red

Fot. PKP S.A. Podpisanie umowy w sprawie dworca w Gąsocinie. Pierwszy z prawej wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.