Zagadka dziesięciu szkieletów

Czy tajemnicze szkielety znalezione u zbiegu ulic Wesołej i Śmiecińskiej podczas budowy ciechanowskiej pętli miejskiej to ofiary sowieckich wywózek na Wschód? Taką wersję usłyszeliśmy od jednego z warszawskich historyków.

10 szkieletów wykopano 26 lipca. –  W związku z zaistniałą sytuacją zatrzymano prace budowlane i wykonano szczegółowe oględziny miejsca znaleziska – napisał w notatce służbowej sprawujący nadzór archeologiczny nad inwestycją Jakub Affelski, archeolog z Pułtuska. – Wykazały one istnienie zbiorowej mogiły (minimum 10 osób). Szczątki ludzkie lokalizowane są na głębokości od 0,4 do 0,7 metra.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=-aoMUkyuQ4I’]

* co na to prokuratura?

– Przeprowadzone oględziny z udziałem medyka sądowego wykazały, że szczątki te pozostają w ziemi od ponad 50, 60 lat w związku z powyższym, my nie prowadzimy postępowania karnego w tej sprawie, ponieważ doszło do przedawnienia – powiedział ciechtivi.pl zastępca prokuratora rejonowego w Ciechanowie Przemysław Bońkowski. – A gdyby okazało się, że w grę wchodzi zbrodnia nazistowska bądź komunistyczna? – zapytaliśmy. – Wtedy trzeba by było zwrócić się o przeprowadzenie postępowania do Instytutu Pamięci Narodowej – odparł prokurator.

Kierownik wydziału inwestycji w ciechanowskim Urzędzie Miasta Robert Szymaniak powiedział nam, że urząd czeka teraz na decyzję konserwatora zabytków w sprawie przeprowadzenia ekshumacji.

a

* dziękujemy Panu Jakubowi Affelskiemu za udostępnienie fotografii