Zaproponuj powiatowi zadanie publiczne

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania propozycji zadań publicznych na rok 2022.

– Na podstawie zgłoszonych propozycji powstanie projekt Programu na rok 2022, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany konsultacjom społecznym – informuje Starostwo Powiatowe.

Pisemne zgłoszenia należy przesyłać do 31 lipca.

red