Zasłużeni dla Pożarnictwa

Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dzisiaj (poniedziałek, 11 maja) podleśniczy Leśnictwa Lekowo Arkadiusz Wenda i dyrektor ciechanowskiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Jacek Zawiśliński.

Medale, przyznane uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie, wręczył p.o. komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Radosław Osiecki.

Fot. KP PSP Ciechanów