Zatrucia czadem. Straż Pożarna podsumowała sezon grzewczy

Dwa razy mniej śmiertelnych ofiar zatrucia tlenkiem węgla niż w roku ubiegłym. Mniej było też osób, które zatruły się, ale na szczęście przeżyły.

Mazowiecka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej podsumowała miniony sezon grzewczy (trwał od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.). – W okresie tym na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 113 interwencji związanych z tlenkiem węgla. Niestety śmierć w ww. zdarzeniach poniosło 3 osoby, a 50 zostało poszkodowanych – informuje st. str. Katarzyna Urbanowska z MKW PSP. – Dla porównania w sezonie grzewczym 2020/2021 odnotowano 149 zdarzeń, 6 przypadków śmiertelnych i 69 rannych osób.

Do poprawy sytuacji przyczynia się prowadzona corocznie jest ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, której zadaniem jest przedstawienie zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

– Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej – podkreśla st. str. Katarzyna Urbanowska.

Strażacy zauważają tendencję spadkową, jeżeli chodzi o ilość interwencji, osób śmiertelnych i ilość poszkodowanych. W aktualnie zakończonym sezonie grzewczym odnotowano o 36 mniej interwencji, o 19 mniej osób poszkodowanych oraz o 3 ofiary śmiertelne mniej, w porównaniu do zeszłego sezonu.

Red

Fot. MKW PSP w Warszawie