Zatrzymaj ekspres w Ciechanowie

Poseł Marek Opioła na peronie dworca w Ciechanowie promował akcję „Zatrzymaj ekspres w Ciechanowie”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=1es4UJ_rbO0′]

Oto fragment petycji skierowanej do Zarządu PKP Intercity: „ My, niżej podpisani mieszkańcy Ciechanowa oraz Powiatu Ciechanowskiego zwracamy się do władz spółki PKP INTERCITY o wprowadzenie przystanku Ciechanów na połączeniach ekspresowych przebiegających przez nasze miasto. Obecnie przez Ciechanów przejeżdża codziennie 5 pociągów ekspresowych. Po wyremontowaniu linii kolejowej E-65 podróż pociągiem ekspresowym z Ciechanowa do Warszawy zajęłaby o 40 minut mniej niż zwykłym pociągiem. Wielu mieszkańców miasta i powiatu dojeżdża codziennie do pracy w stolicy, stąd ustanowienie połączeń ekspresowych pozwoliłoby na zaoszczędzenie mnóstwa czasu, który musi być obecnie poświęcony na podróż koleją”.

Kolejna zbiórka podpisów na dworcu PKP – 1 października.

a