Ze szkoły w Gołotczyźnie do rady przy ministrze

Jakub Podlecki z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie został członkiem Rady Młodych Rolników powołanej przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

–  Głos młodych jest ważny i powinien liczyć się w rolnictwie. Ich punkt widzenia jest zupełnie inny i bardzo potrzebny, szczególnie przy projektowaniu polityki rolnej na przyszłość – podkreślił podczas uroczystości powoływania Rady wicepremier Henryk Kowalczyk.

Zadaniem Rady, jako organu pomocniczego Ministra, będzie konsultowanie strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityka rolną, a także inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, które pomogą polskiemu rolnictwu sprostać wymogom cyfrowej rzeczywistości. W obszarze działania Rady znajdzie się także implementacja nowoczesnych technologii, co przyczyni się do uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych aktywnych, chcących się rozwijać ludzi.

Rada Młodych Rolników liczy 21 członków, wśród których jest jeden pracownik naukowy i siedmiu studentów z uczelni rolniczych w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Są w niej także uczniowie i uczennice prowadzonych przez Ministra Rolnictwa szkół rolniczych w Golądkowie, Studzieńcu, Radomiu, Suwałkach, Sichowie Dużym, Widzewie, Starym Lubiejewie, Różańcu, Gołotczyźnie, Bielsku Białej, Głubczycach, Sokołowie Podlaskim i Zduńskiej Dąbrowie.

– Ważnym kryterium wyboru członków Rady było związanie rodzinne kandydatów ze wsią. Pod uwagę brano także prowadzenie samodzielne bądź z rodzicami gospodarstwa rolnego i deklarowanie związania swojej przyszłości zawodowej i rodzinnej z obszarami wiejskimi – informują służby prasowe ministerstwa.

Przewodniczącym Rady został Tomasz Stańczak, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie (powiat pułtuski), a jego zastępcą Marcin Wojciechowski, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.

Reprezentant powiatu ciechanowskiego Jakub Podlecki jest uczniem IV klasy – technik rolnik. Jest laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

– Powołanie Rady Młodych Rolników przy MRiRW to dobra prognoza na przyszłość. Ważną obecnie kwestią jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie, np. paszportyzacja żywności czy system satelitarnego monitorowania upraw. Niezbędne jest więc, aby było to uwzględnione w programie szkół rolniczych, a następnie kontynuowane na uczelniach – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka i zapowiedziała podpisanie niebawem listu intencyjnego z uczelniami wyższymi zrzeszonymi w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

Red

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi