Złote Gody w gminie Gołymin

Pięć małżeństw z gminy Gołymin zostało odznaczonych medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej. Uroczystość z okazji jubileuszy Złotych Godów odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gołyminie-Ośrodku.

Medalami za długoletnie (50 lat) pożycie małżeńskie uhonorowani zostali:Teresa i Stefan Konop- Wielgołęka; Elżbieta i Roman Chylińscy – Gołymin-Ośrodek; Teresa i Andrzej Urbańscy – Gołymin-Ośrodek; Janina i Roman Matuszewscy – Zawady Dworskie.

Jubilatów medalami dekorowali wójt gminy Gołymin-Ośrodek Adam Piotr Budek w asyście przewodniczącego Rady GminyTadeusza Radulskiego i kierownika USC Magdaleny Goździewskiej.

-Na uroczystość zaproszone zostały również pary obchodzące 55-lecie pożycia małżeńskiego, niestety nie wszyscy mogli wziąć udział w uroczystości: Irena i Józef Gorczyńscy z Garnowa Dużego (obecna była tylko pani Irena) oraz niestety nieobecni Janina i Ireneusz Ćwiklińscy z Wróblewka i Teresa i Lubomir Bilińscy z Wielgołęki – informuje Urząd Gminy. -Jubilaci powtórzyli złożoną przed laty przysięgę małżeńską. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy i życzenia. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.

Fot. UG Gołymin Ośrodek