Zmiany personalne w ciechanowskim Szpitalu

Na emeryturę odeszła m.in. Maria Bala-Dzilińska – dotychczasowa koordynator oddziału kardiologicznego.