Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich od 1 września

Od 1 września nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich, Podajemy te dotyczące linii biegnącej przez powiat ciechanowski i sąsiednie.

-Na linii nr R9 Warszawa – Działdowo, w dniach 1-30 września, w dalszym ciągu będą występowały utrudnienia związane z budową stacji Warszawa Powązki. Ruch pociągów na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8 będzie odbywał się jednotorowo, a część pociągów będzie kursowała w skróconej relacji. Ponadto w godzinach porannych oraz wieczornych kontynuowane będą prace związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej skutkujące częstymi zmianami w rozkładzie jazdy – informuje rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów KM od 1 września 2019 r. podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 31 sierpnia 2019 r. i ważnych na przejazdy 1 września 2019 r. lub później: 1) całkowicie niewykorzystanych; 2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych, bez potrącenia odstępnego. Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych, dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze pisemnego wniosku.

Podróżny, zwracając bilet imienny KM całkowicie lub częściowo niewykorzystany, przed przekazaniem go kasjerowi zobowiązany jest do trwałego wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie (skutecznie w sposób uniemożliwiający odczytanie).

Fot. Koleje Mazowieckie