„Znani nieznani. Polacy światu”

Otwarcie wystawy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Wystawę, która składa się z 23 kolorowych plansz prezentujących dokonania 44 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub prawie zapomnianych w Polsce, otworzył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

– To niezwykle cenna inicjatywa, ukazująca życiorysy wybitnych Polaków, emigrantów, którzy na obczyźnie przyczyniali się do rozwoju krajów, w których mieszkali. Historia Polski pełna jest dramatycznych wydarzeń, szczególnie wtedy, gdy nasze ziemie znajdowały się pod zaborami. Walka o wolność podejmowana przez kolejne pokolenia Polaków kończyła się często przymusową emigracją bądź zsyłkami. Szukając lepszego losu, część osób decydowała się na dobrowolny wyjazd i pracę za granicą – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister rolnictwa, jako prowadzący szkoły rolnicze i sprawujący nad nimi nadzór pedagogiczny, wyraził nadzieję, że każda z prezentowanych na wystawie postaci stanie się inspiracją dla młodzieży uczącej się w resortowych szkołach rolniczych.

Red

Fot. minrol.gov.pl