Ostatnio ślady ich działalności widzieliśmy tuż przy szosie z Ciechanowa do Gołotczyzny, w rejonie leśniczówki Bardonki. O ekspansji tych, zagrożonych niegdyś wyginięciem ssaków opowiada zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów Tomasz Dróżdż. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=DvxmrMHvMN8′]Czytaj więcej →

Do 31 marca ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej →