Ciechanów: Budżet Obywatelski 2019 – ostatnie godziny głosowania

Jeszcze tylko do jutra, do 27 lipca, można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019.

– Głosować można w jeden wybrany sposób: papierowo, czyli poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania lub internetowo, czyli wypełniając formularz na specjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta, dotyczącej Budżetu Obywatelskiego. Można oddać głos na jeden z 10 projektów ogólnomiejskich oraz  na jeden z 11 projektów osiedlowych – informuje ciechanowski Urząd Miasta.

A my przypominamy jeden ze zgłoszonych projektów.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2Cjl4ogribE[/embedyt]

INFORMACJA URZĘDU MIASTA CIECHANÓW

Głosować może każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył szesnaście lat. Wniosek z propozycją zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok mógł zgłosić każdy, kto ukończył 16 rok życia. Projekty dotyczą spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2019 roku.

Głosy w sposób tradycyjny, wrzucając kartę do urny, można oddawać w Urzędzie Miasta Ciechanów w pokoju nr 4 (w godzinach pracy urzędu – od 8.00 do 16.00). By oddać głos papierowo, należy okazać dowód tożsamości.

Internetowo można głosować o każdej porze do 27 lipca do północy. Formularz do głosowania znajduje się pod linkiem: https://bo.umciechanow.pl/glosowanie/zaglosuj . Link do głosowania dostępny jest na stronie Urzędu (umciechanow.pl) oraz na specjalnej stronie internetowej bo.umciechanow.pl, gdzie publikowane są wszystkie informacje i szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim. Po wypełnieniu formularza, głosujący na swoją skrzynkę e-mailową otrzyma specjalny link – po kliknięciu w ten link głos będzie uznany za oddany. Ponadto miesiąc od ogłoszenia wyników każdy będzie miał wgląd w swój oddany głos.

Każdy głosujący musi wpisać swoje imię, nazwisko numer PESEL oraz adres e-mail. W papierowej wersji należy złożyć podpis pod oświadczeniem, w elektronicznej zaznaczyć akceptację regulaminu głosowania.

Projekty, które trafiły na kartę do głosowania to propozycje zgłoszone przez mieszkańców, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez komisję powołaną przez prezydenta miasta. Propozycje zostały ocenione pod kątem formalno-prawnym  (zweryfikowano koszty zadań, realność wykonania oraz sprawy własnościowe gruntów, na których mają zostać zrealizowane inwestycje) oraz merytorycznym. Z wszystkich 28 zgłoszonych projektów poddanych pod głosowanie jest w sumie 21. Negatywnie zaopiniowano 7 projektów.

Do zasad Budżetu Obywatelskiego tej edycji, na wniosek mieszkańców i radnych, wprowadzono kilka modyfikacji, m.in. konieczność poparcia wniosku listą z podpisami mieszkańców. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego należało załączyć listę z podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 20 mieszkańców danego osiedla. Wykluczone zostały projekty dotyczące nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, jednak można było zgłaszać modernizacje i rozbudowy tych już istniejących.

Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania.

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. W tegorocznej edycji z trzech osiedli nie wpłynęła żadna propozycja (Aleksandrówka, Aleksandrówka II i Powstańców Wielkopolskich), a więc co najmniej 300 tys. zostanie przeznaczonych na realizację projektów ogólnomiejskich.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w sierpniu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2019 roku.

Wszelkie szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim publikowane są na przygotowywanej przez Urząd Miasta Ciechanów specjalnej stronie internetowej   bo.umciechanow.pl. Informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 23 674 92 82.

 

PROJEKTY OSIEDLOWE

 

BLOKI

Łąkowy zakątek na Blokach przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej

Kosztorys projektu obejmuje uporządkowanie zieleni, stworzenie trawnika na wzór łąki i wprowadzenie nowych nasadzeń. Projektodawca wnioskuje również o montaż elementów malej architektury – ławek bujanych, ławek drewnianych i lamp solarnych.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka

 

KARGOSZYN

Wynajem zadaszenia lodowiska

Kosztorys zakłada wynajem, transport, montaż i demontaż zadaszenia w postaci hali namiotowej. Uchroni to sezonowe lodowisko przed wpływem opadów deszczu, śniegu oraz silnym wiatrem.

Koszt: 60 000 zł

Pomysłodawca: Artur Trzciński

 

Minigolf na Kraszewskiego

Projektodawca wnioskuje o utworzenie na terenach zielonych przy placu zabaw przy ul. Kraszewskiego 12-dołkowego pola do minigolfa z przeszkodami.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Iwona Trzcińska

 

KWIATOWE

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Działkowej w obrębie ROD „Śmiecin”

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Działkowej w obrębie bramy głównej ROD „Śmiecin”. W chwili obecnej działkowcy nie posiadają parkingu przy ogrodzie.

Koszt: 66 000 zł

Pomysłodawca: Michał Kwasiborski

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Wesołej

Projekt zakłada montaż urządzeń siłowych na terenie istniejącego placu zabaw.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Rafał Porębski

 

PŁOŃSKA

Eko-klasa – plenerowe lekcje przy SP nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy SP 4 na „Eko-szkołę”, w której prowadzone będą lekcje plenerowe z uczniami tej szkoły. Kosztorys obejmuje modernizację trawnika, ustawienie ławek i stolików, nowe nasadzenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Bąkowska-Koniecka

 

PODZAMCZE

Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby.

Celem jest opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby oraz ulicy Rycerskiej. Projekt obejmowałby wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

 

PRZEMYSŁOWE

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie

Projekt zakłada usunięcie wysłużonych i uszkodzonych urządzeń zabawowych oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowo-sprawnościowych.

Koszt: 94 290,57 zł

Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska

 

SŁONECZNE

Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie

Założeniem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego trawiastego. Ujęto montaż bramek do piłki nożnej oraz koszy do koszykówki i zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona. Kosztorys obejmuje również zakup 10-arowej działki.

Koszt: 99 920 zł

Pomysłodawca: Emil Świszcz

 

ŚRÓDMIEŚCIE

Modernizacja terenu osiedlowego Śródmieście „Nadfosna 3 – 11 Pułku Ułanów Legionowych 10”

Projekt zakłada remont chodnika, ciągów komunikacyjnych i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych z urządzeniem terenu zielonego pomiędzy blokami przy ul: Nadfosnej 3, 11 Pułku Ulanów Legionowych 8 i 10.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Urszula Grotkowska

 

FIGLORAJ – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Ciechanowie.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy MP nr 6, która ma polegać na usunięciu zużytych i zniszczonych sprzętów oraz wyposażenie placu w nowe, bezpieczne zabawki. Celem jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy przedszkolu.

Koszt: 100 000 zł

Pomysłodawca: Rafał Michniewicz

Dla osiedli: „Aleksandrówka”, „Aleksandrowka II” i „Powstańców Wielkopolskich” nie zgłoszono żadnych projektów. Dwa projekty zgłoszone dla osiedla „Zachód” zostały odrzucone.

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 

Brzozowy zakątek – skwer sensoryczny

Projekt obejmuje stworzenie skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego. Kosztorys zakłada m.in. zagospodarowanie trawnika, nowe nasadzenia, stworzenie nawierzchni sensorycznych, oświetlenie, małą architekturę, zakup budek lęgowych i dzwonków metalowych. Oprócz tego przy skwerze wybudowany byłby parking, fontanna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

Koszt: 151 670 zł

Pomysłodawca: Jakub Sprusiński

 

Kajaki na Łydyni

Projektodawca wnioskuje o zakup 20 kajaków, 40 wioseł i 40 kapoków oraz przyczepy transportowej na 10 kajaków. Kosztorys obejmuje również oczyszczenie rzeki, uporządkowanie terenu wodowania kajaków (ul. Rybna) oraz ich odbioru (most przy ul. Augustiańskiej), jak również zamontowanie pływających pomostów na początku i końcu trasy oraz elementów małej architektury.

Koszt: 199 100 zł

Pomysłodawca: Paweł Malinowski

 

Reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 roku życia w działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Najważniejszym działaniem MDP będzie poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu ochrony przeciw pożarowej, propagowanie zachowań z nią zgodnych oraz rozwój kondycji fizycznej, poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Kosztorys obejmuje zakup toru przeszkód, zestawu ratownictwa medycznego, zestawu fantomów, tablic edukacyjnych oraz umundurowania MDP.

Koszt: 28 215 zł

Pomysłodawca: Anna Wodzyńska

 

„Zaświeć się na niebiesko” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączonych z  konferencją na temat artyzmu. Miejsce wydarzenia to plac Jana Pawła II i hala sportowa przy ul. Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy zaplanowane w ramach obchodów, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby. Na placu rozstawione będą stoiska informacyjno-edukacyjne.

Koszt: 30 000 zł

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

 

Remont, modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów

Realizacja zadania ma poprawić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. Projekt zakłada remont 3 sal: montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian oraz zakup sztang.

Koszt: 198 000 zł

Pomysłodawca: Katarzyna Choroś

 

Nauka i doskonalenie pływania dorosłych i seniorów 60+ posiadaczy Ciechanowskiej Karty Seniora

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń, dotyczących nauki oraz doskonalenia pływania. Utworzone zostaną 3 grupy (szkolenie potrwa 3 miesiące, zorganizowane zostanie w godz. 13.00-15.00). Każdą grupą zaopiekuje się 4 trenerów.

Koszt: 28 440 zł

Pomysłodawca: Teresa Kowalska

 

II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności

Założeniem projektu jest zorganizowanie w marcu 2019 roku II Ciechanowskiego zlotu rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Wydarzenie połączone będzie z obchodami „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. W szkołach i przedszkolach zorganizowane zostaną konkursy, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, przeprowadzone zostaną m.in. pokazy i szkolenia oraz zajęcia dogoterapii.

Koszt: 20 000 zł

Pomysłodawca: Robert Słupski

 

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa

Kosztorys projektu zakłada zakup 10 wózków inwalidzkich, 10 par kul łokciowych, 2 par kul pachowych, 10 balkoników, 10 chodzików oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn. Wypożyczalnia mieściłaby się w siedzibie MOPS i zakresem swojego działania obejmowałaby Ciechanów. Czynna byłaby od 8.00 do 16.00.

Koszt: 31 200 zł

Pomysłodawca: Małgorzata Szerszeń

 

Bezpieczna ciechanowianka 4.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć praktycznych, kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologiem, dietetykiem oraz z pierwszej pomocy.

Koszt: 30 000 zł

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

 

 Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych

Projekt obejmuje zakup i montaż 4 plenerowych przewijaków wraz z ławkami. (zlokalizowane byłyby na placu zabaw przy ul. Harcerskiej i Kraszewskiego, na pasażu M. Konopnickiej i przy kąpielisku Krubin) oraz 5 składanych przewijaków w instytucjach publicznych (w Urzędzie Miasta, COEK STUDIO i w halach sportowych).

Koszt: 30 200 zł

Pomysłodawca: Marzena Lentowszczyk