Żeby lepiej ratować ludzkie życie

Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z 25 tys. zł dotacji z budżetu państwa na 2024 r.

– O dofinansowanie ubiegało się 14 podmiotów spośród 15 uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Mazowsza, posiadających zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. – 14 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego w województwie mazowieckim otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości 404 000,00 zł. Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski zaakceptował listę rekomendowanych do dofinansowania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu państwa na ten rok.

Red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki