Senator Bieńkowski dla współpracy Polski i Rwandy

Senator Krzysztof Bieńkowski (Prawo i Sprawiedliwość) – wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy Polsko-Rwandyjskiej.

Grupa ta ma na celu promowanie współpracy i dialogu między Polską a Rwandą. – Od wielu lat bardzo kibicuję Rwandzie w jej drodze do rozwoju i pokoju dlatego tym bardziej się cieszę, z dzisiejszego wyboru posłów i senatorów – powiedział senator Bieńkowski. 

Parlamentarna Grupa Polsko-Rwandyjska skupia parlamentarzystów z różnych ugrupowań politycznych z Sejmu i Senatu. Jej celem jest pogłębianie współpracy między Polską a Rwandą w takich obszarach jak handel, inwestycje, turystyka, kultura i edukacja.

W latach 1963–1964 oraz 1972–1973 w Rwandzie trwały walki etniczne między Hutu i Tutsi. Kolejna wojna domowa wybuchła w 1990 r. Szacuje się, że zginęło w niej nawet 800 tys. Rwandyjczyków, głównie Tutsi.

Red

Fot. Archiwum senatora Krzysztofa Bieńkowskiego