AKCJA NURD W CIECHANOWIE I POWIECIE

We wtorek (7 czerwca) policjanci ciechanowskiej drogówki prowadzić będą działania prewencyjno – kontrolne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze zwrócą uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

– Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg. którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych. Policjanci na terenie całego kraju będą egzekwować stosowanie się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy. Będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych, rowerzystów jak również będą reagować na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego  – informuje podkom. Bożena Kuklak z KPP w Ciechanowie.