Będą pieniądze na budowę oranżerii w Opinogórze

Umowę na dofinansowanie odbudowy oranżerii w parku Muzeum Romantyzmu podpisali w ostatni czwartek (13 czerwca) w Opinogórze marszałek Mazowsza Adam Struzik i dyrektor Muzeum Roman Kochanowicz.

Wartość inwestycji to ponad 11,8 mln zł, z czego prawie 9,6 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=b8CJnC9qduE’]

Dyrektor Kochanowicz pokazał gościom (oprócz marszałka Struzika do Opinogóry przyjechali m.in. radna wojewódzka Wiesława Krawczy, wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Latko, obecni byli proboszczowie parafii Opinogóra – ks. Jarosław Arbat i Krasne – ks. Dariusz Rojek) budowę oranżerii.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=vm_VduvEP6Y’]

INFORMACJA BIURA PRASOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

NOWA ORANŻERIA W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

Kolejny etap rozbudowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał unijną dotację na odbudowę oranżerii zlokalizowanej na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Wartość inwestycji wyniesie ponad 11,8 mln zł, z czego prawie 9,6 mln zł pochodzi z RPO WM. Dzięki temu już wkrótce muzeum rozszerzy swoją ofertę kulturalną. W planach jest organizacja atrakcyjnych dla turystów odczytów, spotkań, ciekawych spektakli oraz koncertów muzycznych. Umowę w tej sprawie podpisali dziś marszałek Adam Struzik oraz władze Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przyjmuje turystów od 1961 r. W swoich zbiorach posiada pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, a zwłaszcza z Zygmuntem Krasińskim (1812-1859), dramatopisarzem i poetą. Na terenie zabytkowego zespołu parkowego znajdują się Neogotycki Zameczek, Oficyna Dworska, Dwór Krasińskich oraz dawny Domek Ogrodnika. Już wkrótce placówka wzbogaci się także o budynek Oranżerii. Powstanie w miejscu istniejącej do końca XIX w. dawnej oranżerii pałacowej.

Na parterze w pawilonie głównym znajdzie się sala z fortepianem, na poziomie dolnym natomiast powstaną m.in. garderoby dla artystów i szatnie. W skrzydłach bocznych będą mieścić się sala bankietowa oraz oranżeria. Park wokół obiektu będzie poddany rewaloryzacji, która zakłada usunięcie martwych i niezgodnych z historyczną kompozycją drzew.

Powstanie Oranżerii pozwoli na rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji. Już wkrótce Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zaprosi wielbicieli sztuki na koncerty, wernisaże i spektakle teatralne. Celem dyrekcji jest zaprezentowanie w nowej przestrzeni ambitnej i różnorodnej oferty kulturalnej.

To już drugi projekt realizowany przy wsparciu funduszy europejskich. Muzeum może pochwalić się zakończonym projektem pn. „Zwiększenie dostępności do kultury – stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy”. Inwestycja kosztowała ponad 15,4 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM wyniosło przeszło 10,2 mln zł.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza – Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w  Opinogórze

Całkowita wartość projektu: 11 877 656,13 zł

Kwota dofinansowania: 9 555 114,69 zł

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Działanie 6.2 Turystyka


Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego