Będzie kolejna edycja “Szkoły Rodzenia” w Ciechanowie

Powiat ciechanowski sfinansuje kwotą 50 tys. zł kolejną edycję “Szkoły Rodzenia” prowadzoną w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Dzisiaj (poniedziałek, 4 marca) w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie podpisano umowę w tej sprawie pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, reprezentowanym przez starostę Jana Andrzeja Kaluszkiewicza i wicestarostę Marka Marcinkowskiego, a Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim reprezentowanym przez dyrektora Andrzeja Kamasę.

– Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawę jakości skutecznej opieki nad noworodkiem i niemowlęciem jest edukacja przyszłych rodziców. Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywają szkoły rodzenia. Powiat Ciechanowski już po raz kolejny realizuje program związany z organizacją szkoły rodzenia, której głównym celem jest nie tylko przygotowanie matek do porodu i opieki nad noworodkiem, ale także ułatwienie podmiotowi realizującemu świadczenia zdrowotne, przeprowadzenie procesu związanego z porodem – informuje Starostwo Powiatowe.

red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie