Bocheński z za Radziwiłła. Powołanie nowego wojewody mazowieckiego

Premier Mateusz Morawiecki powołał dzisiaj (wtorek, 18 kwietnia) Tobiasza Bocheńskiego do pełnienia funkcji wojewody mazowieckiego. Zastąpił on dotychczasowego wojewodę, Konstantego Radziwiłła, który został ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.

– W dniu powołania Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński spotkał się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z I Wicewojewodą Sylwestrem Dąbrowskim oraz II Wicewojewodą Arturem Standowiczem. W trakcie spotkań omówił najważniejsze bieżące sprawy – informuje zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Tobiasz Bocheński jest doktorem nauk prawnych o specjalności doktryny polityczno-prawne. W roku 2019 obronił rozprawę pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 roku objął stanowisko sekretarza do spraw naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Od 25 listopada 2019 r. był pełnił wojewodą łódzkim.

red

Fot. KPRM