Ciechanów. Powstał Punkt Konsultacyjny dla osób, które doświadczyły krzywdy w Kościele

Punkt Konsultacyjny dla osób, które w Kościele doświadczyły przemocy bądź wykorzystania rozpoczął działalność w Ciechanowie . Punkt działa w filii Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia przy ul. Ściegiennego 18.

Powstały we współpracy z Fundacją św. Józefa Komisji Episkopatu Polski jest jedyną placówką tego typu w centralnej Polsce.

Jak informuje Diecezja Płocka – Punkt utworzono z inicjatywy Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku – w jego filii w Ciechanowie. Po pomoc mogą się tu zwrócić osoby, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego czy psychicznego w środowisku kościelnym, a także ich bliscy.

– W punkcie dyżurują kompetentne osoby, które przyjmą i wysłuchają konkretną osobę, pomogą w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z delegatem biskupa, a także pomogą w skorzystaniu z pomocy psychologicznej i duszpasterskiej osobie pokrzywdzonej, jeśli wyrazi ona taką wolę – informuje Diecezja Płocka. – Kościół chce pomagać osobom, które doświadczają różnych form przemocy, na przykład w Kościele, ale też w szkole czy środowisku rodzinnym. Poza tym mamy w planach szkolenia dla nauczycieli czy wychowawców, którzy mogą zetknąć się z takimi sytuacjami. Chodzi o pewną profilaktykę w takich przypadkach, ponieważ system reagowania na nie już istnieje – mówi ks. Maciej Szostak, wicedyrektor Metanoi, odpowiedzialny za powstanie Punktu Konsultacyjnego w Ciechanowie.

Ciechanowski Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc bezpłatnie. Osoby, które chciałyby skorzystać z rozmowy czy konkretnej pomocy mogą zgłaszać się w piątki w godz. 17:00-19:00. Dyżury pełnią specjaliści z różnych dziedzin (np. psycholog, pedagog, prawnik, specjalista ds. uzależnień).

Red

Fot. diecezjaplocka.pl