Ciechanów: utrudnienia na ul. Gruduskiej

Od jutra do 15 czerwca na kierowców czekają na ul. Gruduskiej utrudnienia w ruchu.

Trwa modernizacja ulicy Gruduskiej. Od 22 maja w związku z postępującymi pracami na drodze będą występowały nowe utrudnienia w ruchu. Rozpoczyna się frezowanie nawierzchni asfaltowej.

-W ramach przebudowy drogi do 15 czerwca 2020 r. wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu. Od piątku 22 maja rozpocznie się kolejny etap. W związku z frezowaniem nawierzchni asfaltowej pojawią się kolejne utrudnienia w ruchu. Na drodze nadal obowiązuje ograniczenie prędkości oraz – w zależności od postępujących prac – lewo lub prawo stronne zwężenie drogi. W przypadku zajęcia pobocza, chodnika lub pasa ruchu, wprowadzone będzie ręczne kierowanie ruchem – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. -Wykonawca kontynuuje prace zgodnie z harmonogramem. Droga będzie miała 7 m. szerokości. Na ulicy położona będzie nowa nawierzchnia jezdni, wykonane będzie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane bądź przebudowane skrzyżowania. Wykonane zostaną także zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na pola. W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy, przy ulicy ułożone będzie ponad 800 m chodników, na całym odcinku zniesione będą bariery architektoniczne. Projekt zakłada także odwodnienie drogi poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi.

Ulica będzie miała także nowe, nowoczesne oświetlenie, które obejmie 24 słupy z lampami typu LED. Jego budowa trwa i jest realizowana ze środków własnych miasta. Jednocześnie trwają prace Energa Operator SA związane z przebudową napowietrznej linii energetycznej.

-Modernizacja ul. Gruduskiej jest możliwa dzięki porozumieniu miasta z zarządcą drogi, na podstawie którego miasto w 2019 r. opracowało dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na realizację inwestycji. Wykonawcę robót, w oparciu o przekazaną przez miasto dokumentację, wyłonił Miejski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Koszt przedsięwzięcia, to blisko 3 mln. zł – informuje pani rzecznik. – Planowany termin zakończenia robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie to koniec 2020 roku. Na ten moment Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie informował o wprowadzeniu zmian w harmonogramie realizacji inwestycji.

Fot. UM Ciechanów