Ciechanowianie z Medalami Niepodległości

22 osoby otrzymały Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W ostatni piątek (27 września) podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wręczył je wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Wśród odznaczonych znalazło się troje ciechanowian: Tadeusz Albin Łączyński, Barbara Kornatowska i Jadwiga Zalewska. Warto podkreślić, że Tadeusz Łączyński – obecny zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, to jeden z głównych działaczy Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ i NZW, i komitetu Niepodległy Ciechanów 100.

Tadeusz Albin Łączyński – drugi z prawej. Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wreczenie-medali-stulecia-odzyskanej-niepodleglosci

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki