Ciechanowskie Święto Policji

Złożeniem kwiatów pod Krzyżem Katyńskim – w intencji polskich policjantów pomordowanych w Związku Sowieckim – rozpoczęły się ciechanowskie obchody Święta Policji.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=AKOD9Cn3u38′]

Potem była msza św. w Klasztorku i spotkanie w PWSZ, w trakcie którego wręczono mnóstwo awansów i odznaczeń.

Lista awansowanych i odznaczony w:

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:

asp. Jarosław CIACHOWSKI
st. asp. Waldemar KAMIŃSKI
asp. szt. Krzysztof PARZYCHOWSKI
st. asp. Mariusz SZAFRAŃSKI
st. asp. Ryszard WILAMOWSKI
asp. Cezary ZDUNEK

Rozkazem personalnym nr 2083 z dnia 25 czerwca 2015 roku Komendanta Głównego Policji, z dniem 24 lipca 2015 roku został mianowany:
PODINSPEKTOREM POLICJI
nadkom. Robert STAWISKI

Rozkazem personalnym nr 706 z dnia 3 lipca 2015 roku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, z dniem 24 lipca 2015 roku zostali mianowani:

NADKOMISARZEM POLICJI:
kom. Paweł PASZKO oraz
kom. Mariusz WIERCIŃSKI

KOMISARZEM POLICJI:
podkom. Wiesław BLEKICKI
podkom. Anna JABŁOŃSKA

Rozkazem personalnym nr 706 z dnia 3 lipca 2015 roku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dniem 24 lipca 2015 roku zostali mianowani:

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI:
st. asp. Artur BUŻYCKI
st. asp. Marek KLONOWSKI
st. asp. Andrzej KOŁAKOWSKI
st. asp. Zbigniew KOŁAKOWSKI
st. asp. Grzegorz PRZYBYSZ
st. asp. Paweł SUSKI
st. asp. Mariusz SZAFRAŃSKI
st. asp. Ryszard WILAMOWSKI
st. asp. Jacek WRÓBLEWSKI

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI:
asp. Jarosław CIACHOWSKI
asp. Michał HERNER
asp. Paweł JAKIMIEC
asp. Patryk KOMOROWSKI
asp. Piotr POMASKI

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI
sierż. szt. Rafał BRZEZIŃSKI
sierż. szt. Sylwia DANISZEWSKA
sierż. szt. Tomasz JĘDRZEJEWSKI
sierż. szt. Paweł KOWALCZYK
sierż. szt. Michał OSOWSKI
sierż. szt. Paweł PAWLICKI
sierż. szt. Robert RADECKI
sierż. szt. Emilia ZDUNEK

Rozkazem personalnym nr 706 z dnia 3 lipca 2015 roku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, z dniem 24 lipca 2015 roku zostali mianowani:

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI
st. sierż. Renata IWAŃSKA
st. sierż. Tomasz PAJEWSKI
st. sierż. Mirosław POPIELIŃSKI
st. sierż. Aleksandra SIDWIŃSKA
st. sierż. Łukasz SUBOCZ

STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI:
sierż. Tomasz BRZEZIŃSKI
sierż. Wioletta LEWANDOWSKA
sierż. Marcin SADOWSKI
sierż. Tomasz ŻEBROWSKI

SIERŻANTEM POLICJI
st. post. Michał CZARNEWICZ
st. post. Katarzyna DZIERŻANOWSKA
st. post. Aleksandra SZWEDA-KRASZEWSKA
post. Przemysław MATUSIAK

Rozkazem personalnym nr 72 z dnia 13 lipca 2015 roku Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie, z dniem 24 lipca 2015 roku zostali mianowani:

STARSZYM POSTERUNKOWYM POLICJI
post. Luiza SMOLINSKA
post. Katarzyna OZDARSKA
post. Beata MĘZIŃSKA

Brązowym medalem za zasługi dla Policji odznaczeni zostali:

Wiesława Krawczyk-Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego

st. bryg. Krzysztof Kowalski- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Iwona Anna Lewandowska-Santorek- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie

Wojciech Piechuta – kierownik Mławskiego Rejony GDDKiA

Stanisław Wieteska – Wójt Gminy Opinogóra

W uznaniu zasług policjantów i pracowników Policji współpracujących z samorządami powiatu ciechanowskiego Starosta Ciechanowski wyróżnił nagrodami rzeczowymi: Andrzeja Kołakowskiego
Waldemara Kaczerskiego Witolda Pokorskiego Dorotę Krajza Marka Maruszewskiego Andrzeja Chojnowskiego

 

Doceniając zaangażowanie ciechanowskich policjantów i pracowników Policji w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński przyznał nagrody rzeczowe dla: Jolanty Kowalskiej Grażyny Malinowskiej Włodzimierza Szpojankowskiego
Grzegorza Koziatka Romana Szczecińskiego Wiesława Blekickiego

Za wkład w działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nagrodę od WORD w Warszawie otrzymała: mł. asp. Sylwia Daniszewska