Ciechanowskie Wodociągi zakończyły wielką inwestycję

Ciechanowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył projekt pod nazwą: “Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap miasto Ciechanów”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=evmvwmteQns’]