Cykl szkoleń dla bibliotekarzy

W ramach programu Partnerstwo dla Książki 2020, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie pozyskała środki finansowe na cykl szkoleń pod wspólną nazwą „Nowoczesna biblioteka – Profesjonalny bibliotekarz – Zadowolony czytelnik. Cykl szkoleń dla bibliotekarzy”.


Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności zawodowych przez bibliotekarzy z terenu powiatu ciechanowskiego. Zdobyta wiedza w przyszłości ma zaowocować korzystnymi zmianami w naszych bibliotekach, a w rezultacie większe zainteresowanie biblioteką przez lokalne środowisko.
Część szkoleń ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się online. W pięciu modułach zostaną przeprowadzone szkolenia o następującej tematyce:

  1. Od pomysłu do realizacji – Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne programy do pozyskiwania środków pozabudżetowych. (on-line 3-4 czerwca 2020)
  2. Nowoczesne działania marketingowe w bibliotece. Biblioteka na Facebooku. (online 22,24 czerwca 2020)
  3. Biblioteka przyjazna czytelnikom — o zasadach projektowania i aranżacji przestrzeni bibliotecznej. (16 września 2020)
  4. Kształtowanie wyobraźni przez twórcze działania plastyczne – poznawanie nowatorskich form pracy z dziećmi i młodzieżą. (październik 2020)
  5. Trening umiejętności interpersonalnych — praca z trudnym czytelnikiem. (listopad 2020)
    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

PBP w Ciechanowie