Remont kwatery wojennej 50. ofiar Pawiaka z 1942 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach

Zakończył się całkowity remont kwatery wojennej więźniów Pawiaka – ofiar niemieckiej zbrodni z 16 października 1942 r., zlokalizowanej na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Prace sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego – informuje zespół prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Pomniki są niemymi świadkami historycznych wydarzeń. Każdy naród, świadomy swojej tożsamości, kształtowanej przez bieg historii Ojczyzny, jest silnie zakorzeniony w przeszłości i pamięta o tych ważnych miejscach. Pamięć o poległych i opieka nad miejscami ich spoczynku są naszym obowiązkiem – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Zakres prac obejmował demontaż pomnika, oczyszczenie powierzchni obelisku, ponowny montaż pomnika i wykucie napisu. W inskrypcji użyto fragmentu wiersza Władysława Broniewskiego pt. „Pięćdziesięciu”, poświęconego ofiarom niemieckiej zbrodni.

Oczyszczono i zaimpregnowano wszystkie elementy z piaskowca. Renowacji poddano także płyty epitafijne, które oczyszczono i zaimpregnowano. Wymieniono także nawierzchnię asfaltową kwatery na granitową. Regulacji poddano zarówno obrzeża, jak i płyty epitafijne. Wejścia do kwater wykonano z płyt granitowych. Koszt prac wyniósł 184 500,98 zł

W kwaterze spoczywają więźniowie Pawiaka powieszeni przez Niemców 16 października 1942 r. Zbrodnia na więźniach była odwetem okupanta niemieckiego za przeprowadzoną przez Armię Krajową akcję „Wieniec”, polegającą na wysadzeniu torów kolejowych w warszawskim węźle kolejowym. Akcja ta w poważnym stopniu utrudniła Niemcom wojskowe transporty kolejowe na front wschodni.

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki