Czas wójtów i… burmistrza. Nowe władze OSP w powiecie ciechanowskim

Adam Piotr Budek, wójt gminy Gołymin-Ośrodek – nowym prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechanowie.

Zjazd Oddziału odbył się dzisiaj (sobota, 29 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. W nowo wybranych władzach znalazło się aż trzech wójtów i jeden burmistrz. Jak relacjonuje wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska – Celem tego wydarzenia było podsumowanie ostatniej kadencji Związku OSP, przedstawienie sprawozdania z działalności oraz wybór nowych władz powiatowych na kolejną kadencję 2022- 2026.

Od dzisiaj nowy skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ciechanowie to: prezes Adam Piotr Budek (wójt gminy Gołymin – Ośrodek), wiceprezes Krzysztof Wierzchowski (OSP Gąsocin), wiceprezes Janusz Lazarski (OSP Rydzewo), sekretarz -Mariola Kołakowska (wójt gminy Regimin), skarbnik Andrzej Chmielewski (OSP Opinogóra Górna), członek prezydium Andrzej Stryjewski (OSP Łysakowo), członek prezydium Piotr Czyżyk (wójt gminy Opinogóra Górna), członek prezydium Łukasz Kapczyński (burmistrz Glinojecka).

Delegatami na zjazd wojewódzki zostali Adam Piotr Budek i Piotr Czyżyk.

Adam Piotr Budek na stanowisku prezesa zastąpił Bogdana Kołakowskiego, nadbrygadiera w stanie spoczynku, w przeszłości m.in. komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w województwie ciechanowskim i województwie podlaskim.

red

Fot. FB Mariola Kołakowska/Marek Szyperski